دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4f/ss (74)

4f/ss (74)

448

دانمارک

حمایت صادرات از طرف شورای اعتباری صادرات(EKR) و انجمن مالی صادرات دانمارک EFC صورت می گیرد. EFC صرفاً تضمین و گارانتی ایجاد می کند. ولی EFC پرداخت وام را با شرایطی که EFC تعیین می کند برعهده دارد. حق از همه این حمایت EKR بستگی به واحد تحت پوشش دارد به خاطر ریسک بازرگانی ویا سیاسی، موردهای بخش انرژی برای هر دو آن* محدود به پیشرفت کافی وارتقا انرژی های گوناگون است.

فنلاند

برنامه همکاری مالی پیشرفت سالیانه فنلاند که از 300 تا 500 میلیون دلار می باشد توسط انجمن گسترش روابط بین الملل DIDC که بخشی از وزارت امور خارجه می باشد که این بخش آژانس پیشرفت بین المللی فنلاند FINNIDA نامیده می شود. بخشهای پر اهمیت همان بخش انرژی بخصوص اتفاقات وابسته به محیط زیست می باشد. موسسه دیگر که در کشورهای درحال پیشرفت و همکاری آنها با فنلاند سهیم است. صندوق فنلاند برای پیشرفت منابع FINFUND می باشد که پیوستن اموربین بازرگانی فنلاند و کشورهای درحال توسعه را برعهده دارد.

امکانات حمایتی صادرات شامل 2 آژانس می باشد 1)اعتبارات صادارت فنلاند FEC و هیأت ضمانت فنلاند FGB

FECیک شرکت سهامی است که درولتمردان فنلاند از سهام داران اصلی آن هستند. که این شرکت اعتبارات مالی را برای خریداران، مشتریان، و یا توافقات اعتباری بانک به بانک فراهم می کنند در برنامه پرداخت های FEC سه بخشی اساسی وجود دراد. که هر کدام از منبع و نرخ مختلفی می باشند. 1)OFCD اعتبارات توافقی 2)اعتبارات با نرخ بازار3)اعتبارات تلفیقی برای پروژه های با کیفیت اعتبارات FEC براساس وثیقه های خاصی پرداخت می شود مانند اینکه پروژه توسط FGB ویا بانکهای خاصی ویا بانکهای فنلاند که برای FEC قابل قبول است تضمین می گردد.

FGB یک آزانس دولتی است که توسط وزارت صنایع و بازرگانی کنترل می شود. FGB توسط ضمانت هیا خود که به صادرات اختصاص می دهد را ه را برای صادرات بیشتر باز می کند این برنامه های ضمانت شامل 1: ایجاد بیمه سیاسی و بازرگاین در معاملات اعتباری 2: ایجاد بیمه برای ریسکهای مرتبط باسرمایه گذاری 3: امنتی اعتبارات اختصاصی یا فته برای صادرکنندگان ، خریداران خارجی و موسسات مالی که در ارتباط با صادرات مالی از فنلاند می باشند.

فرانسه

برنامه حمایتی گسترش فرانسه سالانه 6تا7میلیون دلار می باشد که تحت پوشش وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد و درارایی، وزرات تعاون، FAC,CFD می باشد.

بخش های مهم شامل انرژی بخصوص بخش نیرو است. بیشتر حمایت متمرکز به کشورهای آفریقایی فرانسه زبان است. گرچه کشورهای دیگر بخصوص در آسیا و خاورمیانه هم مورد توجه است. تقریباً تمام این همکاری ها شامل پرداخت کمک هزینه و دام می باشد.

خط مشی که این اعتبارات صادرات را کنترل می کند توسط دو آژانس دولتی برنامه ریزی می شود. DREE وخزانه فرانسه

همچنین یک شرکت دیگر به نام COFACE هم این حمایت صادرات را انجحام می دهد که یک آژانس اعتبار صادرات فرانسه می باشد، وبا یک BFCE هم به همین شکل COFACE در مقابل ریسک های بازرگانی سیاسی اطمینان کامل ار ایجاد می کند(و همچنین ریسک سرمایه گذاری در کشورهای در حال رشد) BFCE یک حمایت مالی در محاسیبات دولت از طریق ایجاد نرخ سود برای اعتبار صادرات بخش خصوصی ایجاد می کند.

آلمان

برنامه همگاری پیشرفت آلمان حدود 6-7میلیون در سال می باشد و شامل گروههای زیر است.

1-وزارت فدرال تعاونی اقتصادی و پیشرفت BMZ که مسئول ایجاد خط مشی ، تصمیم گیری و تخصیص پول برای برنامه های همکاری خارجی می باشد.

2- KFW که وظیفه اجرای برنامه های BMZ را دراد. همچنین KFW وظیفه تدارک یک انحصار مالی از شرکت های آلمان را دارد و همچنین اعتبارات برنامه های مالی صادرات بطور رسمی حمایت می شود و تحت هدایت OED بریا اعتبارات رسمی صادرات می باشد.

3-انجمن همکاری های تکنیکی . که وظیفه اجرای برنامه های همکاری تکنیکی را برعهده دارد.

4-وزرات اقتصاد که شکل خاص برگرفته از همکاری مرکزی و اروپای غربی و FSU می باشد.

5-شرکت گسترش سرمایه گذاری آلمان DEG که اهداف آن شبیه به همان انجمن های مالی بین المللی IF9 می باشد که کار آن افزایش وام و سرمایه گذاری دارایی های انحصاری در شرکت های خصوصی کشورهای در حال پیشرفت و ارتقا بخش خصوصی است.

تمام همکاری های مالی وتکنیکی براساس یک پایه هستند. پروژه های بخش انرژی بخصوص آنهایی که مبحث انرژی – محیط زیست را بیان می کنند بیشتر مورد توجه است. پیشنهادات مالی می توانند مورد استقبال کشورهای دریافت کننده ویا موسسات در حال توسعه قراربگیرند. گرچه این درخواست ها باید بشکل رسمی از طرف آن کشور بیان شود. این پیشنهادات پس از گذشتن از سفارت آلمان به وزرات خارجه در بین می رسد.

درBMZ این پیشنهادات از لحاظ استاندارد را مورد بررسی قرار می گیرد.

BMZ به عنوان یک بدنه ایجاد کننده خط مشی ، تصمیم می گیرد که آیا این برنامه متناسب با اهداف آلمان می باشد یا خیر ؟ برنامه های همکاری تکنیکی که به GTZ می رود.

برنامه های حمایت صادرات آلمان شامل تعداد زیادی گرداننده است. در سطح خط مشی سیاسی کمیته وزارت بین الملل مسئول سیاست ها در حمایت اعتبار صادرات می باشد این کمیته تلفیقی از وزارت اقتصاد، مالی ، امورخارجه وتعاونی اقتصادی می باشد. در زمینه حمایت صادرات آژانس های زیر فعالیت می کنند.

1: AG یک شرکت خصوصی که در محاسبات دولتی ریسک ها اعتباری را تحت پوشش قرار می دهد.

2: AKA موسسه ای که تحت مالکیت بانکهای بازرگانی آلمان می باشد که اعتبارات صادرات را در زمینه فروش تأمین می کند و بطور رسمی توسط اعتبارات دراز مدت صادرات حمایت می شود.

3: KFW که اعتبارات صادرات را که به طور رسمی حمایت شده (و در این زمینه مانند یک بانک بازرگانی عمل می کند)

اعتبارات توسط هزینه های دولتی خاصی تأمین می شود که این کار توسط OECD انجام می شود.همچنین سرویسهای زیر هم در دسترس می باشند.

1: به همراه اعتبارات صادرات یک سری امتیازات مالی هم می تواند در پیشرفت کشور به پروژه های آلمان کمک کند.

2:اعتبارات مالی پیوسته ( که مستقیماً به صادرات المان ربطی ندارد) می تواند در موارد استثنایی بوسیله KFW تامین شود و آن هم فقط برای متعادل کردن پرداخت ها

3: همکاری های مالی ازطرف KFW وجود دارد ویا این همکاری ها مستقیماً از بودجه فدرال آلمان برای حمایت سرمایه گذاری خصوصی در پیشرفت کشور تأمین می شود.

این هزینه های پرداختی فدرال هم از طریق DEG همانند IFC پرداخت می شود

DEG توسط دولت المان بنا ریزی شده است ولی در مسیری که بخش خصوصی هدایت می کند حرکت می کند

ایتالیا

برنامه های همکاری های پیشرفت ایتالیا شامل 5/2 میلیون دلار در سال می باشد که تحت حمایت انجمن DGCS که زیر مجموعه ای از وزارت امور خارجه می باشد است. بخش های تحت پوشش شامل نیرو، گاز و امکانات سوختی می باشد. این حمایت ها شامل کمک های مالی و وام های بلند مدت می باشد. اعتبارات صادرات توسط MEDIOCREDITO CBNTRALE اجزا می شود. امنیت این اعتبارات صادرات توسط انجمن SACE تأمین می شود.

هلند

برنامه های حمایتی صادرات این کشور مبلغ 5/2 میلیون دلار در سال می باشد که توسط هیئت مدیره همکاری های بین المللی تأمین می شود DGIS که عضو وزارت امور خارجه است. تمرکز این برنامه در کاهش فقر می باشد که از طریق حمایت های بخش نیرو، بخصوص نیروهای سازگار با محیط زیست ، انرژی های روستایی و پروژه های گسترش دهنده می باشد. اختصاص همکاری های تکنیکی برای کشورهای خاصی صورت می گیرد . بانکهای تجاری در نرخ های فروش خود اعتباراتی را برای صادرات در نظر می گیرند. امنیت این اعبتارات را NCM تامین می کند. که این شرکت یک شرکت خصوصی است که از طرف دولت حمایت می شود. مسئولیت اجرایی این حمایت ها برعهده وزرات توسعه همکاری های مالی می باشد. که در شرایط خاصی که پروژه ها در جهت ارتقا صادرات عمل می کنند تا 45% به پول رایج کشورهای خارجی که مقصد صادرات می باشد وام اعطامی کنند که این پروژه های پیشرفت دهنده صادرات بیشتر شامل انرژی و گاز می باشد.

انگلستان

برنامه های همکاری عمران انگلستان شامل 3 میلیون دلار در سال می باشد.

مراکز مسئول شامل :

اجرائیات توسعه خارجی ODA که مهمترین آژانس مسئول فرمولاسیون همکاری های عمران انگلستان می باشد.

انجمن اختصاصی وام در نیابت از ODA بخصوص در پروژه های آفریقا CROWA AGENT کارگزاران سلطنتی برای برخی پروژه ها این آزانس همچنین کنترل کیفی و برنامه ریزی حمل و نقل را در کشور وارد کننده انجام می دهد.

انجمن COD که هیئت مدیره آن توسط ODA تعیین می شودکه این انجمن وام و پرداخت تسهیلات در بخش های دولتی و خصوصی در کشورهای در حال توسعه را برعهده دارد.

COC منابع مالی خود را از طریق گرفتن قرض از برنامه های کمکی رسمی در نرخ های پرداختی تسهیلات عمومی داخلی تأمین می کند. ODC در سیستم های مستقل و قدرت هیا تلفیق یافته سرمایه گذاری می کند ابتدا در سیستم های خصوصی و حمایت از خصوصی سازی:

هم چنین تمایل به سرمایه گذاری در نفت وگاز به همراه شرکت های خصوصی داد

ODC اصولا یک منبع حمایتی در سرمایه گذاری در کشورهای فقیر می باشد.

انگلستان همکاری های عمرانی خود را در فرم پرداخت تسهیلات ووام های کم بهره نشان می دهد

بخش های تحت پوشش شامل انرژی می باشد. کشورهای که از این برنامه بهره مند می شوند شامل بریتانیا و کشورهای آفریقایی می باشد. بقیه کشورهای که از این برنامه سود می برند شامل اندونزی ، مصر ، ترکیه، مکزیک و اروپای شرقی می باشند.

اعتبارات صادرات از منابع ، بازرگانی تأمین می شوند ولی 2 آژانس دولتی هم در تأمین این منابع سهیم هستند.

1-بخش تجارت و صنعت (OTI) که بیشترین تمرکز آن در بخش های صنعتی و بازرگانی مجمع عمران و حفظ رابطه با کنفرانس ملل متحد در زمینه تجارت و عمران می باشد. و همچنین سازمان تجارت جهانی ، OTI این اعتبارات مالی را به شکل وام های بازرگانی اعطا می کند(با سودی که از طرف دولت حمایت می شود) همچنین OTI یک سری اعتبارات ادغام شده که همان وام های بازرگانی با بهره دولتی است پرداخت می کند

2- بخش تضمینی اعتبارات خارجی ECGD که یک بخش دولتی جدا شده است که تحت نظر بخش تجارت و صنعت فعالیت می کند. ECGD تأمین امنیت بازرگانی و اختصاص یارانه به بهره ها را در بخش خصوصی برعهده دارد.

ابوذبی

تسهیلات ابوذبی برای عمران اقتصاد غرب در سال 1971 بنیان گذاری شد به عنوان موسسه عمران خود مختار ملی که متعلق به دولت ابوذبی بود. اهداف این تسهیلات کمک به کشورهای در حال توسعه بوسیله افزایش وام های پروژه ها، تضمین این خدمات و بودجه ها ی همکاری تکنیکی و شرکت در سرمایه گذاری می باشد.

در مواقع همکاری مالی محدود به کشورهای غربی بود. ولی درسال 1974، این سرمایه ها متوجه کشورهای در حال توسعه شد. هنوز هم 75% از کل وام ها در کشورهای غربی سرمایه گذاری می شود. کشورهای آسیایی و آفریقایی به ترتیب 15، 8% را دریافت می کنند. بزرگترین کشور دریافت کننده غربی عمان است که 21% از کل وام را دریافت می کند، تونس 8%، مصر 6% ، و یمن 5% دریافت می کنند. تا آخر سال 1995 ،تسهیلات ابوذبی به شکل 120 وام در 48 کشور در حال توسعه به مبلغ 6/1 میلیون دلار افزایش یافت . تقریباً نصف این مصارف صرف صنایع می شود. هزینه های آب و الکتریسیته تقریباً 41% آن را شامل می شود.

بازپرداخت این تسهیلات از 8 تا 22 سال بسته به کشور دریافت کننده و نوع پروژه تغییر می کند. ومهلت پرداخت آن از 3تا 8 سال ممکن است، به تعویق بیفتد. نرخ سودها =5% هزینه شامل 2-6% می باشد.

این وام ها مخصوص دولتها، شرکت ها و یا موسسات عمومی که توسط دولت تضمین می شوند می باشد.

استرالیا:

اهداف برنامه های گسترش مالی استرالیا ارتقا رشد پایدار اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. این برنامه برای ارتقای خط مشی سیاست های خارجی و فوائد بازرگانی و توجه به عموم مردم است.

مسئولیت این برنامه ها با وزارت عمران و وزارت امور جزائر آرام می باشد که خط مشی حرکت استرالیا را در قبال روابط بین الملل تعیین می کند.

این کمک های سالیانه حدوداً 5/1میلیون دلار استرالیا که تقریباً همه بخش های اقتصادی را تحت پوشش قرار می دهد و شامل انرژی و صنایع و معدن می باشد ، است. این کمک های مالی به شکل پرداخت تسهیلات می باشد این برنامه ها بیشتر متمرکز به آرام جنوبی و منطقه آسیای جنوب شرقی می باشد. کمک های ساختاری استرالیایی ممکن است با اعتبارات همراه باشند. سود اختصاصی یافته بر طبق خط راهنمایی OECD گسترش می یابد. مسئولیت اعتبارات خارجی با انجمن بیمه و مالی صادرات EFICمی باشد.

خدمات EFICشامل :

بیمه پرداخت های بازگرفته شده برای صادرات و کالاها و خدمات ملل استرالیایی می باشد.

پرداخت مستقیم به قرض گیرنده ها ی خارجی که صادرکنندگان استرالیایی را تأمین می کنند زیرا بدین صورت آنها می توانند کالاهای استرالیایی را خریداری کنند.

تضمین پرداخت به موسساتی که صادرکننده هستند ویا

بیمه برای خریداران کالای استرالیا و خدمات دهی به گروههای اجرایی

تضمین بیمه برای شرکتهای استرالیایی که در زمینه بین الملل فعالیت می کنند.

اتریش

برنامه های اتریش در زمینه افزایش منابع طبیعی و پتانسیل انرژی است. مسئولیت آن با رئیس دولت فدرال است. اعطای اجازه رسمی به کمک های دوجانبه توسط وزیر ایالت که بعنوان یکی از اعضای ریاست فدرال می باشد. صورت می گیرد. ولی اجرای آن تحت نظر DGDC این برنامه شامل تقریباً 600-500میلیون دلار در سال می باشد که بیشتر متوجه کشورهای آفریقایی، آمریکایی مرکزی آسیای جنوبی، و اروپای شرقی می باشد. این همکاری بشکل وام های کم بهره و اعطای تسهیلات می باشد مسئولیت آن با OEKB می باشد. سود این وام ها تحت پوشش یارانه ای از طرف بودجه فدرال قرار می گیرد که اجازه می دهد OEKB بتواند اعتبارات صادرات را تحت نظر OECD تأمین کند. جایگاههای OEKB محدود به بخش های خاصی نمی باشد. OEKB تضمینی برای ریسک سیاسی در سرمایه گذاری توسط کمپانی های اتریشی ایجاد می کند.

نروژ

برنامه های همکاری نروژ در جهت کمک به تمام کشورهای فقیر دنیا تنظیم شده است گرچه بیشتر آن معطوف به آفریقا شده است. مقدار سالانه آن 4/1 بیلیون دلار +1/1% از ONP که همان کمکی است که تمامی همتاهای آنها در انجمن OESC اعطا می کنند) می باشد. بخش های تحت پوشش شامل نفت و گاز و نیرو می باشد.

خط مشی کمک های دوجانبه توسط بخش های تعاونی عمران دوجانبه در وزارت امور خارجه تعیین می شود.

عملیات اجرا توسط آژانس نروژی تعاون عمران NORAD انجام می شود.

حمایت برای صادرات به شکل وام هایی که توسط GEIK ضمانت می شود صورت می گیرد. NORAD اعتبارات خارجی درتعاونی به همراه امور مالی خارجی ایجاد می کند. آژانس اعتبارات صادرات تحت مالکیت بانک های بازرگانی و GEIK است.

سوئد

اساس سوئدی بر برنامه های عمرانی که در فلسفه یکپارچگی مناطق محروم استوار است. که تقریباً 2 بیلیون دلار در سال ایجاد می کند. تقریباً 1% GNP . که این هزینه به فقیرترین کشورهای آفریقایی و آسیا اختصاص می یابد. بخش های سوددهنده شامل انرژی پخش انرژی و انتقالات است قبل از سال 1995، سوئد 4 مقام مسئول همکاری های عمرانی داشت.

-مقام پیشرفت بین المللی سوئدSIDA که مسئول حفظ بیشتر همکاری های دوجانبه بود.

-آژانس سوئدی مخصوص تکنولوژی بین المللی و تعاونی اقتصادی BITS که مسئول ارتقاء اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در حین انتقال تکنولوژی بود. BITS وام هایی را مخصوص همکاری های تکنولوژی داشت و همچنین اعتبارات مالی برای پروژه های سرمایه گذاری ایجاد می کرد.

-آژانس سوئدی برای تحقیقات به همراه کشورهای درحال توسعه SAREC

-انجمن پیشرفت دادو ستدهای سوئد در سطح بین الملل که پیشرفت های بازرگانی را در کشورهای در حال توسعه که با آن همکاری داشتند را حمایت می کرد.

در اواسط سال 1995 آژانس های ذکر شده فوق به SIDA پیوستند که هم اکنون مسئول همه همکاری های دوجانبه است. اعتبارات صادرات همچنین توسط SIDA تأمین می شود. ضمانت توسط هیئت ضمانت اعتبارات صادرات EKN تأمین می شود.

سوئیس

برنامه های سوئیس شامل 1 بیلیون دلار در سال می باشد که هدف آن کشورهای در حال توسعه با در آمد پایین می باشد. بخش های مالی سود برنده بخش کشاورزی وزیر ساختی می باشند. گرچه برخی از این کمک ها توسط بخش انرژی جذب می شوند. مسئولیت آن توسط بخش DEH که همان انجمن همکاری های ساختاری و کمک های انسانی است بودجه های محدودی برای صادرات در دسترس می باشد که مسئولیت اجرای پرداخت آن بر عهده BAWI می باشد که همان دفتر رسمی امورخارجه و اقتصادی است.

اسپانیا

برنامه های اسپانیا حدود 1بیلیون دلار در سال می باشد. بیشتر این کمکها در شکل تعادل پرداخت ها حمایت می شود. کمک های تکنیکی ، کمک های غذایی و تثبیت بدهی ها. کمک به بخش انرژی نسبتاً کم است. مناطق سود برنده شامل آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی، خاورمیانه و آفریقای شمالی هستند.

مسئولیت مدیریت آن به عهده وزارت اقتصاد و دارایی MOEF می باشد. برای همکاری های تکنیکی ، موسسه مسئول آژانس همکاری های بین المللی AIC می باشد.

اعتبارات صادرات تحت فرماندهی انجمن تجاری می باشد . که آن هم تحت نظارت شرکت بیمه اعتباری صادرات CESCE می باشد که یک پوشش مالی برای صادرات در مقابل خطرات بازرگانی و سیاسی در بازرگانی اسپانیا ایجاد می کند.

پرتغال

برنامه های پرتغال شامل تقریباً 300 میلیون دلار در سال می باشد که متوجه کشورهایی که ارتباط خاص و تاریخی با پرتغال دارند چه از لحاظ اسم و کشورهای آفریقایی می باشد. بخش هایی که سود می برند شامل کشاورزی، وزارت سلامت و وزارت آموزش و پرورش می باشند گرچه یک سری کمک های محدود شامل انرژی می شود آژانس های اصلی :

-موسسه همکاری اقتصادی IEC که از استراتژی های اعطایی تسهیلات به کشورها دفاع می کند

-کمک های مالی به همکاری های اقتصادی FCE که وام ها را به سازمان های پرتغالی گسترش می دهد. نوبت پرداخت وام ها از طرف خط مشی های OECP تعیین می شود.

کویت

توسط تسهیلات کویت برای گسترش اقتصاد عرب اجرا می شود. کمک های کویتی یکی از قدیمی ترین برنامه های همکاری است. که در سال 1961 احداث شد به منظور کمک به کشورهای عرب و کشورهای در حال پیشرفت از طریق ایجاد منابع تکنیکی و مالی برای پروژه های خاصی ایجاد می شود. منابع مالی کویت پس از افزایش قیمت نفت در سال 1974 افزایش یافت. به این ترتیب توانایی کمک به کشورهای دیگر را پیدا کرد.

تقریبا توانایی کمک به 70% کشورهای خاورمیانه را پیدا کرد هم چنین آفریقا، آسیا و اروپای شرقی .

میزان این کمک های مالی تقریبا 500 میلیون دلار در سال می باشد. بخش هایی که سود می برند شامل انرژی بودند. نوبت وام بستگی به پروژه و در آمد مالی کشوروام گیرنده داشت. برخی وام ها شامل کمک هزینه تا سقف 75% بودند. نرخ سود وام ها از 5/0% تا 5/5% در سال بودند همه وام ها و کمک هزینه ها واحد بودند. تدارک کالاها از طریق برگزاری مناقصه های بین المللی صورت می گرفت تسهیلات وام کمکهای هزینه ای برای مطالعات سرمایه گذاری ایجاد می گردند. همچنین تعالیم حرفه ای مسئولیت ساختارسازی و این برنامه ها برعهده تسهیلات کویت که توسط نخست وزیر کویت هدایت می شد بود.

عربستان سعودی

در سال 1975 ، حکومت عربستان یک بودجه عربی برای عمران ایجاد کرد. که هدف آن تهیه کمک هزینه ووام برای کشورهای در حال توسعه بود. در طی 20 سال گذشتهف تسهیلات حدود 6 بیلیون دلار به کشورهای آفریقایی، و آسیایی با در آمد پاین تخصیص داد. بخش هایی که سود بردند شامل انرژی بود.

نوبت وام ها بستگی به کشور و بخش مورد نظر داشت. برخی وام ها شامل کمک هزینه هایی تا سقف 80% بود. نرخ سودها بین 5/0% تا 5% در سال متغیر بود. تاریخ سررسید وام هابین 16تا 50 سال بود. تدارک این وام هاو پرداخت آن از طریق مناقصه های بین المللی صورت می گیرد.

اجرای این برنامه ها توسط هیئت مدیره متشکله ازوزارت دارایی و اقتصاد ملی صورت می گرفت

کره

جمهوری کره و تعاونی پیشرفت اقتصادی در سال 1987 ایجاد شد برای کمک به پروژه های کشورهای در حال توسعه به منظور ارتقا همکاری اقتصادی بین این کشورها و کره. زیرا این تسهیلات بسیار تازه است حجم کمک ها با اینکه هر ساله افزایش می یابد هنوز هم کم است. این تسهیلات 200 میلیون دلار در سال1995جهت این همکاری ها ایجادکرد. تقریبا نصف این مقدار به کشور های آسیایی تعلق گرفت. بقیه این مقدار به اروپای شرقی و آفریقا تعلق یافت. تقریبا 60 % این مقدار به منظور پروژه های کشورهای در حال توسعه جهت توسعه موسسات چند جانبه مصرف می شد و بقیه این مقدار به سمت روابط دو جانبه مستقیم سوق یافت.

میانگین سودهای سالیانه حدود 5/3% در سال است. تقریباً میانگین سررسید ها 21 سال است که شامل یک وقفه 5 ساله هم هست. بخش هایی که سود می برند انرژی و … می باشند.

آژانس های مشمول کمک های دو جانبه شامل :

-وزارت دارایی و اقتصاد که نقش کلیدی در نقش دادن به روابط دارد

-وزارت امور خارجه که از طریق شبکه های سفارت خانه ها در خواست ها را از نقاط مختلف جهان دریافت می کند.

-بانک صادرات و واردات کره Kexim که بدنه اصلی مسئولیت وامهای دوجانبه را تشکیل می دهد

-آژانس همکاری های بین المللی کره KOICA که کمک هزینه های دو جانبه را کنترل می کند که شامل همکاری های تکنیکی و کمک هزینه لازم برای آن می باشد.قیمت: 100 تومان

6f/2 (34570)

6f/2 (34570)

مSQL

اس‌کیوال (SQL – Structured Query Language) یک زبان کامپیوتری پایگاه داده ها‌ست که برای ایجاد، تغییر، و بازیابی داده‌ها و نیز عملیات بر روی آنها در مدل رابطه‌ای می‌باشد. این زبان به سمت مدل شی گرا- رابطه‌ای نیز پیشرفت کرده‌است. SQL استانداردهای ANSI/ISO را نیز دریافت کرده‌است.

تاریخچه SQL

واژه ی SQL به صورت سی کو ال باید تلفظ کنیم و اس کیو ال نا صحیح می باشد. منشا اصلی SQL به مقاله Edgar F. Codd تحت عنوان « مدل رابطه‌ای داده‌ها برای بانک‌های داده‌ای اشتراکی » که در سال ۱۹۷۰ منتشر شد،باز می‌گردد. در دهه ۷۰ گروهی از شرکت IBM در شهر San Jose بر روی سیستم پایگاه داده ای (System R) بدون توجه به این مقاله کار می‌کردند و زبان (SEQUEL(Structured English Query Language را به منظور عملیات و بازیابی اطلاعات ذخیره شده در System R ایجاد کردند. اگر چه SQL ناشی از تلاشهای کاد بود اما Donald D. Chamberlin و Raymond F. Boyce را به عنوان طراحان زبان SEQUEL می‌دانند.سمینارهایی در زمینه فناوری بانک اطلاعاتی و مباحثاتی در مورد مزایای مدل رابطه‌ای جدید برگزار گردید. تا ۱۹۷۶ مشخص بود که IBM طرفدار جدی فناوری بانک اطلاعاتی رابطه‌ای بوده، توجه زیادی نسبت به زبانSQL دارد. تبلیغات در زمینه System/R باعث جذب گروهی از مهندسین در Menlo Park در کالیفرنیا گردید، و این گروه به این نتیجه رسیدند که تحقیقات IBM منجر به یک بازار تجاری برای بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای خواهد گردید.در ۱۹۷۷ این گروه شرکتی بنام Inc وRelational Software تأسیس نمودند تا یک DBMS رابطه‌ای بر اساس SQL بسازند. محصولی بنام Oracle در۱۹۷۹ عرضه گردید، و اولین DBMS رابطه‌ای بوجود آمد. به این ترتیب محصول Oracle باعث گردید اولین محصول IBM برای مدت ۲ سال در بازار دچار رکود باشد. این محصول بر روی مینی کامپیوترهای VAx Digital’s اجرا می‌شد که خیلی از کامپیوترهای بزرگ IBM ارزان تر بودند.امروزه این شرکت با نام Oracle Corporation اولین فروشنده سیستم‌های مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه‌ای است. استادان آزمایشگاههای کامپیوتر در دانشگاه برکلی کالیفرنیا نیز در نیمه دهه ۱۹۷۰ مشغول تحقیق در زمینه بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای بودن (مانند تیم تحقیق IBM)، گروه فوق نیز یک نمونه از DBMS رابطه‌ای ایجاد نمودند و سیستم خود را Ingres نام نهادند.پروژه Ingres شامل یک زبان پرسش یا Query language بود بنام QUEL، اگر چه از SQL خیلی ساخت یافته تر بود، اما شباهت آن به زبان انگلیسی کمتر بود.در حالیکه Oracle و Ingres برای ارائه محصولات تجاری در رقابت بودند، پروژه System/R شرکت IBM در تلاش بوده‌است که یک محصو ل تجاری با نام SQL/Data system (یاSQL/DS) عرضه نماید. IBM موجودیت SQL/DS را در ۱۹۸۱ اعلام، و در ۱۹۸۲ شروع به عرضه محصول خود نمود. در سال ۱۹۸۳ IBM یک نسخه SQL/DS را برای VM/CMS (سیستم عاملی که در کامپیوتر بزرگ IBM غالبا استفاده شده بود)، اعلام نمود.همچنین در سال ۱۹۸۳ شرکتIBM، محصول Database۲ یا DB۲ را معرفی نمود که یک DBMS رابطه‌ای بود برای سیستم‌های بزرگ آن شرکت. DB۲ تحت سیستم عامل IBM’s VMS(سیستم عامل مراکز کامپیوتری بزرگ) اجرا می‌شد. اولین نسخه DB۲در ۱۹۸۵ عرضه گردید، و مسئولین IBM اعلام نمو دند که این محصول یک برنامه استراتژیک برای تکنولوژی نرم افزاری IBM می‌باش DB۲ .از آن تاریخ تاکنون DBMS رابطه‌ای شاخص بوده و IBM از آن حمایت نموده و زبان DB۲’s SQL استاندارد عملی زبان بانک اطلاعاتی بوده‌است.SQL استاندارد (ANSI (American National Standards Institute را در سال ۱۹۸۶ و ISO (International Organization for Standardization) را در سال ۱۹۸۷ اتخاذ نمود. استانداردهای مختلفی از SQL تاکنون عرضه شده که در جدول زیر بیان می‌کنیم:

SQL-۸۷SQL-۸۹SQL-۹۲SQL:۱۹۹۹SQL:۲۰۰۳

حوزه و وسعت

بسیاری از اصطلاحات توسعه یافته SQL تحت استاندارد بین المللی بوده و در نتیجه از آنها شبیه بقیه زبانهای استاندارد مثل محصولات شرکت اوراکل PL/SQL یا Sybase و SQL PL (مدل رویه‌ای) از شرکت IBM می‌باشد.

SQL برای کارهای ویژه و محدودی (گزارش گیری از داده‌ها در پایگاه داده رابطه‌ای) طراحی شده‌است. بر خلاف زبانهای دستوری مثل بیسیک یا سی که برای حل مسائل طراحی شده، SQL زبانی بر پایه اعلان است. زبانهای توسعه یافته‌ای مثل PL/SQL به دنبال کامل کردن زبان به هدف ایجاد زبان برنامه نویسی با حفظ مزیت‌های SQL می‌باشد. شیوه دیگر کار این است که به کدهای زبان برنامه نویسی اجازه دسترسی به پایگاه داده به کمک دستورات SQL داده شود مثلاً PostgreSQL به توابعش اجازه می‌دهد که درون کدهای Perl، Tcl و C نوشته شوند. گاهی به شوخی گفته می‌شود که SQL نه ساخت یافته‌است،نه محدود به گزارش گیری‌ها و اصلاً یک زبان نیست!

معرفی نرم افزار SQL Server 2000

SQL Server یک پایگاه داده ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت است بدون اقراق میتوان گفت این محصول پر کاربرد ترین Package پایگاه داده محسوب میشود. البته مایکروسافت ادعا کرده است که بیش از 60 % بازار Database جهان را به خود اختصاص داده و این روز به روز در حال افزایش است. شرکت IBM در اواخر دهه 70 زبانSEQUEL که برای Query ها (پرس و جو ها ) استفادهمیشد را ابداع کرد. با تغییر زمان این زبان نیز تغییراتی کرد و تا آنجا که فقط برای Query ها استفاده نمیشد و از آن میتوانستیم برایمدیریت بامگها و امنیت در Database نیز استفاده کنیم و بعد از مدتها این زبان بهSQL تغییر نام داد.

امروزه ورژنهای متعددی از این نرم افزار استفاده میشود که نرم افزار Microsoft SQL Server 2000 از Transact SQL که به آن TSQL هم میگویند استفادهمیکند.

SQLserver هم اکنون دارای 2 نسخه است : یکی SQL Server 2000 Personal Edition که بر روی Client نصب میشود (Windows 98 – Windows ME – Windows 2000 Proffessional – Windows XP Home Edition – Windows XP Proffessional Edition) . البته اگر بر روی Windows 98 و Windows ME نصب کنیم ، بسیاری از قابلیتهای این Package از بین میرود. بهترین حالت نصب این نسخه بر روی سیستم عاملهای Windows 2000 Proffessional و Windows XP Proffessional است. یک نسخه دیگر این نرم افزار : SQL Server 2000 Enterprise Edition است که مختص Server ها است یعنی فقط بر روی تمامینگارش های Window 2K Server و Windows Server 2003 نصب میشود.

نرم افزار SQL Server 2000 یک پایگاه داده از نوع رابطه ای است که نسخه جدید آن SQL Server 2005 است. آموزش SQL Server 2005 نیز در این سایت موجود است. در نرم افزار آموزشی SQL Server 2000 با مفاهیم زیر آشنا میشوید:

فصل اول : آشنایی با SQL Server مقدمهمعرفی SQL Serverنحوه کار با Books Onlineآشنایی با محیط Enterprise Managerتنظیم خصوصیات Serverنحوه ثبت Server در SQL Server 2000SQL Server Groupنحوه کار با Enterprise Managerفصل دوم : کاربرد Job در SQL Server 2000 نحوه ایجاد Job در SQL Server 2000نحوه تعریف StepJob زمانبندی شدهنحوه تعریف یک اپراتورآشنایی با تاریخچه Jobایجاد Job با استفاده از Wizardایجاد Alert با استفاده از Wizard ایجاد Alert با استفاده از Enterprise Managerفصل سوم : مدیریت پایگاه داده و اشیاء آن در SQL Server 2000 مقدمهساخت پایگاه داده با استفاده از Wizard در SQL Server 2000ساخت پایگاه داده با استفاده از Enterprise Managerحذف پایگاه داده در SQL Server 2000خصوصیات پایگاه دادهایجاد جدول با استفاده از Enterprise Managerایجاد کلید اصلی (PK)خصوصیات جدولساخت پایگاه داده با استفاده از زبان Transct-SQLآشنایی با SQL Query Analyzerفصل چهارم : روش استفاده از DDL در SQL Server 2000 مقدمهایجاد پایگاه داده در SQL Server 2000ایجاد پایگاه داده با تنظیم خصوصیاتایجاد جدول با دستورات Transact-SQLایجاد کلید اصلی با دستورات Transact-SQLتعریف کلید خارجی (FK)کار با Indexاستفاده از Ruleتعریف و ایجاد Defaultنحوه استفاده از AlterDrop و نحوه استفاده آنفصل پنجم : پرس و جوها در SQL Server 2000 مقدمهآشنایی با دستور SELECT در SQL Server 2000جستجو بین داده ها با شرط WHEREعملگرهای IS NULL ، OR ، AND و Likeروش استفاده از Distinetعملگرهای ANY و Group BYتابع Count در SQL Server 2000کار با Having و Order Byخاصیت Identityدستورات اجتماع، اشتراک، تفاضل و Caseتابع Computeانواع جدولهای موقتیپرس و جوهای پیشرفتهعملگرهای Joinفصل ششم : آشنایی با DML مقدمهدستور Delete، Update، Insert و Truncateتفاوت Delete و Dropتوسعه SQLدستور IF در SQL Server 2000متغیرهای محلیروالهای ذخیره شدهنحوه اجرای روالهای ذخیره شده ایجاد روالهای ذخیره شده با استفاده از Wizardنحوه حذف و تغییر یک روال ذخیره شدهفصل هفتم : توابع تعریف شده توسط کاربر در SQL Server 2000 مقدمهانواع زیر برنامهایجاد یک تابع جدیدحذف تابع در SQL Server 2000Index و نحوه ایجاد آنIndex چندگانهایجاد Index با استفاده از Wizardحذف Indexجدول سیستمی Sysindexکلیدها در SQL Server 2000بهینه سازی پرس و جوها فصل هشتم : آشنایی با Viewها در SQL Server 2000 مقدمهروش ایجاد Viewهاایجاد View با استفاده از Wizardتغییر خصوصیات Viewحذف View در SQL Server 2000نحوه ورود تغییر و حذف اطلاعات در Viewجداول سیستمیروالهای سیستمیفصل نهم : امنیت در SQL Server 2000 مقدمهتعریف یک کاربر جدیدحذف کاربر در SQL Server 2000تغییر رمز عبورمجوزهای دتسترسی به پایگاه دادهتعیین سطح دسترسیتغییر مالک پایگاه دادهتعریف نقش و انواع آنانواع نقش ثابت سرویس دهندهمالک پایگاه دادهنقش پایگاه داده ای ثابتنقش عمومینقش کاربردینقش پایگاه داده ای تعریف شده توسط کاربر

فصل دهم : امنیت با استفاده از دستورات T-SQL مقدمهدسترسی به دستوراتدستور Grant در SQL Server 2000دسترسی به اشیاءدستور Denyدستور Revokeمدیریت امنیت با استفاده از Enterprise Managerاضافه کردن کاربر با استفاده از Enterprise Managerتعیین سطح دسترسی کاربرمتصل سازی کاربر به یک نقش سرویس دهنده ثابتمتصل سازی کاربر به یک نقش پایگاه داده ای ثابتمدیریت دسترسی اشیاءفصل یازدهم : Trigger در SQL Server 2000 مقدمهعملکرد Trigger در SQL Server 2000تغییر ساختار Triggerتنظیم ترتیب Triggerهاحذف Triggerایجاد و تغییر Triggerها در Enterprise Managerایجاد Alert در SQL Server 2000آشنایی با Error Logکار با Database Maintenance Plansو چندین نکته آموزشی دیگر در SQL Server 2000 

واژه‌های کلیدی SQL

واژه‌های کلیدی SQL به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌گردد، در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم آنهایی که آشنا تر هستند را تنها با یک مثال شرح می‌دهیم:دستورات باز یابی داده(SELECT)

دستورات عملیات داده(INSERT، UPDATE، MERGE،TRUNCAT و DELETE)دستورات تراکنش داده(COMMIT و ROLLBACK)

دستورات تعریف داده(CREATE وDROP)

دستورات کنترل داده(GRANT و REVOKE)

دستورات بازیابی داده

دستور SELECT جهت بازیابی برشی سطری از یک یا چند جدول به کار میرود. این دستور پرکاربردترین دستور DML می‌باشد و برای گزارش گیری‌های موثر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساختمان این دستور می‌تواند از اجزای زیر تشکیل شده باشد:FROM : مشخص کردن جداول و نحوه اتصال آنها به هم.

WHERE : انتخاب سطر‌هایی با شرایط خاص.

GROUP BY : ترکیب سطر‌ها با مقادیر مربوط به مجموعه‌ای از سطرهای کوچکتر.HAVING : مشخص کردن سطرهای ترکیبی.

ORDER BY : مشخص کردن اینکه کدام ستونها برای مرتب کردن داده‌ها به کار میرود.

مثال ۱) نشان دادن رکوردهای تمام کتاب‌های بیش ۱۰۰٫۰۰ واحد قیمت. نتایج بر اساس نام کتاب مرتب می‌گردد. نماد ستاره(*) به معنای نشان دادن تمام ستون های(صفات) جداول(ها) می‌باشد:

SELECT * FROM books WHERE price > ۱۰۰٫۰۰ORDER BY title

مثال ۲) این مسئله نحوه استفاده از جداول چندگانه را نشان می‌دهد. bk و ba نام مستعار جداول می‌باشد. در این مثال تعداد مولفان مختلف هر کتاب را نشان داده می‌شود:

SELECT bk.title, count(*) AS AuthorsFROM books AS bk, book_authors AS baWHERE bk.book_number = ba.book_numberGROUP BY bk.title

دستورات عملیات داده

این دستورات به اختصار (DML( Data Manipulation Language گفته می‌شود و شامل دستوراتی همچون زیر است:

INSERT : اضافه کردن سطر‌هایی (تاپل‌هایی) به جدول موجود.

UPDATE : جهت تغییر مقادیر سطرهای موجود جدول.

MERGE : ترکیب کردن داده‌ها در جداول چندگانه این دستور جدید در

SQL:۲۰۰۳ اضافه شده‌است، پیش از این پایگاه داده‌ها از دستور UPSERT استفاده می‌کردند.

TRUNCAT : تمام داده‌های جدول را حذف می‌کند(از دستورات غیر استاندارد اما پر کاربرد SQL می‌باشد)

DELETE : حذف سطر‌هایی از جدول موجود.

مثال ( 3 )

Example:INSERT INTO my_table (field۱, field۲, field۳) VALUES ('test', 'N', NULL);UPDATE my_table SET field۱ = 'updated value' WHERE field۲ = 'N';DELETE FROM my_table WHERE field۲ = 'N';

دستورات تراکنش داده

(START TRANSACTION (BEGIN WORK : جهت آغاز یک تراکنش پایگاه داده به کار می‌رود تا کنترل کند که تراکنش یا به پایان برسد یا اصلاً بی تأثیر باشد.

COMMIT : با عث می‌شود که تغییرات درون ترانش به طور دائمی ثبت گردد.ROLLBACK : باعث می‌شود که تغییرات ار آخرین COMMIT یا ROLLBACK دور انداخته شود، در نتیجه وضعیت داده‌ها به قبل از درخواست دخییرات آنها بر می‌گردد.

این دو دستور در کنار هم برای کنترل و قفل گذاری به کار می‌رود و هنگام خروج از تراکنش این کنترل و قفل گذاری از بین می‌رود.

مثال ( 4 )

START TRANSACTION;UPDATE inventory SET quantity = quantity – ۳ WHERE item = 'pants';COMMIT;

دستورات تعریف داده

دومین دسته دستورات SQL دستورات تعرف داده یا (DDL (Data Definition Language می‌باشد. این دستورات به کاربر اجازه تعریف جداول جدید و اجزای آنها را می‌دهد. بیشتر SQL‌های تجاری دستوراتی با این خصوصیات را دارند. مهم‌ترین گزینه‌های پایه‌ای DDL دستورات زیر است:

CREATE : ایجاد یک شی (مثلاً یک جدول.

DROP : حذف شی تعریف شده‌ای در پایگاه داده.

بیشتر پایگاه‌های داده دستور ALTER را نیز دارند که اجازه تغییر یک شی موجود را به شیوه‌های مختلف می‌دهد ( مثلاً اضافه کردن یک ستون به جدول(.

مثال ( 5 )

CREATE TABLE my_table (my_field۱ INT UNSIGNED,my_field۲ VARCHAR (۵۰),my_field۳ DATE NOT NULL,PRIMARY KEY (my_field۱, my_field۲)

معایب Sql

در کاربرد عملی از SQL معایب زیر بر آن وارد است:دستورات نحوی(syntax) آن تا حدی مشکل است به نحوی که گاهی آنرا با COBOL مقایسه می‌کنند.شیوه استانداردی را برای دستورات چند تکه بزرگ ندارد.

نمونه‌های مختلف آن‌ها که توسط فروشندگان مختلف ارائه می‌شود گاهی با هم سازگاری ندارد.

وجود برخی دستورات بلنداشتباه گرفتن وظیفه‌های دستوراتی مثل UPDATE و INSERT.

محاسن Sql

ولی SQL دارای محاسنی هم هست:سازگاری با اکثر زبانهای دستوریسازگاری با اکثر پایگاه‌های داده مثل SQL Server,Oracle و حتی MS ACCESSپس از اینکه برنامه نویس این زبان را درک کرد استفاده از آن بسیار ساده‌است

کاربرد در زبانهای جدید و پیشرفته

مدل‌های مشابه SQLIBM BS۱۲ (Business System ۱۲)Tutorial D

TQL Proposal

HQL بر پایه ابزار JAVA

OSQLبرپایه ابزارهای شی گرای PHP برای عملیات و گزارش گیری

Quel در سال ۱۹۷۴ در دانشگاه برکلی ایجاد شد

ODMG (Object Data Management Group)

منابع

۱- ویکی پدیای انگلیسی

۲- وبلاگ ایفجام (

3- دانشنامه رشد


۰

gl/l (1134)

gl/l (1134)

مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

بنای مسجد و مدرسه آقابزرگ یکی از باشکوهترین و زیباترین مساجد دوره قاجار در ایران به شمار می آید. این بنا در خیابان فاضل نراقی کاشان واقع شده است. ساختمان این مدرسه با سرمایه شخصی به نام حاج محمد تقی خانبان طی سال های 1250تا1260 هجری قمری جهت استفاده نماز جماعت و درس و بحث داماد خود، ملا مهدی نراقی دوم، برادر ملا احمد نراقی، ملقب به آقابزرگ بنا شده و به این نام معروف شده است.

مسجد و مدرسه آقا بزرگ؛ کاشان

تمامی این بنا از جمله گنبد که جزو بزرگترین گنبدهای آجری است با آجر ساخته شده و تزئینات بکار رفته در این بنا عبارت است از: کاشی کاری، آجرکاری، کتیبه های نفیس گچی و کاشی، مقرنس کاری، خطاطی ثلث و نستعلیق و نقاشی، که نقاشی این مدرسه توسط استاد محمد باقر قمصری صورت گرفته است. کتیبه های خطوط مسجد توسط اساتید برجسته خوشنویس کاشان از جمله: محمد ابراهیم (جد خاندان معارفی)، محمد حسین (جد خاندان ادیب) و بسلمه های طغری توسط سید صادق کاشانی نوشته شده است.

این مسجد دارای سردر زیبایی است که سقف آن با مقرنس های معلق گچی و نقاشی تزئین یافته و دیوارهای جلوخان از کتیبه بالای سردر تا کف تختگاه های طرفین درگاه با کاش های خشتی الوان پوشیده شده است. هیئت اصلی بنا و گنبد و بارگاه با شکوه آن به واسطه عظمت ساختمان و طرح عالی و نقشه بی نظیر به خصوص دقایق و فنون معماری اصیل ایرانی که در آن بکار برده شده، یکی از بناهای مهم ایرانی اسلامی بشمار می رود.

پس از ورود به محوطه مدرسه، دو صحن فوقانی و تحتانی و حجره های محل سکونت طلاب و گنبد آجری با شکوه و گلدسته های دو طرف آن خود نمایی می کند. علاوه بر این دو حیاط خلوت، آب انبار بزرگ، شبستان دیگری در پشت گنبد، ساختمان مسجدی که در جنب گنبد واقع است و محراب کاشی کاری واقع در شبستان جنب گنبد که در حقیقت مجموعه ای است از هنرهای کاشی کاری، گچ بری، کتیبه نویسی، مقرنس کاری ونقاشی، از جمله متعلقات این بنای عظیم است.

مسجد و مدرسه آقا بزرگ؛ کاشان

مسجد آقابزرگ از نظر پلان جزو مساجدی است که دارای سه شبستان می باشد و نکته مهم وقابل توجه در این محل تلفیق مسجد و مدرسه است. تمامی بنا با آجر ساخته شده تزئینات بکار رفته در آن جذابیت خاصی به این بنا بخشیده است.

نماهایی از مسجد و مدرسه آقا بزرگ؛ کاشان

مسجد و مدرسه آقابزرگ

این مسجد از باشکوهترین بناهای اسلامی کاشان است که با گنبد عظیم آجری و منارهٔ کاشی کاری،در حال حاضر از جالب ترین ابنیهٔ تاریخی کاشان محسوب می‌شود.

مدرسهٔ آقابزرگ نیز در خیابان فاضل نراقی واقع شده ودارای شبستان های زمستانی و تابستانی ، صحن زیبای دو طبقه و حجره‌های متعدد می‌باشد. ساختمان این مدرسه مربوط است به دورهٔ قاجاریه که با سرمایه شخصی حاج محمد تقی خانبان طی سالهای 1250 تا 1260 قمری جهت اسفاده نماز جماعت و درس و بحث داماد خود ملا مهدی نراقی دوم برادر ملا احمد نراقی ملقب به (( آقا بزرگ )) بنا شده و بدین نام معروف گردیده است. معمار این بنا شخصی به نام استاد حاج شعبان بوده است.

بنای مسجد و مدرسه آقابزرگ یکی از باشکوهترین و زیباترین مساجد دوره قاجار در ایران به شمار می آید. این بنا در خیابان فاضل نراقی کاشان واقع شده است. ساختمان این مدرسه با سرمایه شخصی به نام حاج محمد تقی خانبان طی سال های 1250تا1260 هجری قمری جهت استفاده نماز جماعت و درس و بحث داماد خود، ملا مهدی نراقی دوم، برادر ملا احمد نراقی، ملقب به آقابزرگ بنا شده و به این نام معروف شده است.

تمامی این بنا از جمله گنبد که جزو بزرگترین گنبدهای آجری است با آجر ساخته شده و تزئینات بکار رفته در این بنا عبارت است از: کاشی کاری، آجرکاری، کتیبه های نفیس گچی و کاشی، مقرنس کاری، خطاطی ثلث و نستعلیق و نقاشی، که نقاشی این مدرسه توسط استاد محمد باقر قمصری صورت گرفته است. کتیبه های خطوط مسجد توسط اساتید برجسته خوشنویس کاشان از جمله: محمد ابراهیم (جد خاندان معارفی)، محمد حسین (جد خاندان ادیب) و بسلمه های طغری توسط سید صادق کاشانی نوشته شده است.

این مسجد دارای سردر زیبایی است که سقف آن با مقرنس های معلق گچی و نقاشی تزئین یافته و دیوارهای جلوخان از کتیبه بالای سردر تا کف تختگاه های طرفین درگاه با کاش های خشتی الوان پوشیده شده است. هیئت اصلی بنا و گنبد و بارگاه با شکوه آن به واسطه عظمت ساختمان و طرح عالی و نقشه بی نظیر به خصوص دقایق و فنون معماری اصیل ایرانی که در آن بکار برده شده، یکی از بناهای مهم ایرانی اسلامی بشمار می رود .

پس از ورود به محوطه مدرسه، دو صحن فوقانی و تحتانی و حجره های محل سکونت طلاب و گنبد آجری با شکوه و گلدسته های دو طرف آن خود نمایی می کند. علاوه بر این دو حیاط خلوت، آب انبار بزرگ، شبستان دیگری در پشت گنبد، ساختمان مسجدی که در جنب گنبد واقع است و محراب کاشی کاری واقع در شبستان جنب گنبد که در حقیقت مجموعه ای است از هنرهای کاشی کاری، گچ بری، کتیبه نویسی، مقرنس کاری ونقاشی، از جمله متعلقات این بنای عظیم است.

مسجد آقابزرگ از نظر پلان جزو مساجدی است که دارای سه شبستان می باشد و نکته مهم وقابل توجه در این محل تلفیق مسجد و مدرسه است. تمامی بنا با آجر ساخته شده تزئینات بکار رفته در آن جذابیت خاصی به این بنا بخشیده است.


قیمت: 100 تومان

gl/l (1138)

gl/l (1138)

موضوع تحقیق: خط میخی

نام استاد: آقای طبا طبا یی

نگارش: پریسا توحیدی نژاد

زمستان 86

فهرست مندرجات

۱ میخی سومری

۲ میخی هخامنشی

۲.۱ ایدئوگرامها

۲.۲ اختراع خط میخی هخامنشی

۲.۳ رمزگشایی میخی هخامنشی و اهمیت آن در شرقشناسی

۴ منبع

خط میخی:

میخی به آن دسته از خطوط (دبیره‌ها) گفته می‌شود که با نشانه‌هایی شبیه میخ نوشته می‌شوند. بنابراین خطوط میخی متفاوتی وجود دارند که برای نوشتن زبانهای متفاوتی به کار می‌روند. از گونه‌های مختلف خط میخی می‌توان به میخی سومری، اکدی، ایلامی، اوگاریتی و هخامنشی (برای نوشتن فارسی باستانی) اشاره کرد. تمام خطوط میخی که تا کنون رمز‌گشایی شده‌اند از چپ به راست نوشته می‌شوند. این خط که برخی معتقدند اصلی اندیشه‌نگار دارد، در همه کشورهای آسیای غربی بکار می‌‌رفت. پژوهشگران سومریان را ابداع کنندهٔ خط میخی می‌‌دانند.

میخی سومری

میخی سومری را غالب پژوهشگران نخستین گونهٔ خط در غرب آسیا می‌شمارند. سومریان (حدود ۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد) با ابداع خط میخی دوره‌ای را آغاز کردند که به عنوان آغاز خط نویسی شهرت دارد و همچنین اولین مدارک نگارشی بشر که به صورت لوحهای گلین برجای مانده متعلق به تمدن‌های میانرودان است.

به‌تازگی برخی همچون دکتر عبدالمجید ارفعی بر اینکه سومریان مخترع خط در این منطقه بوده‌اند را زیر پرسش برده اند. این گروه برای این نظریه دو دلیل می‌آورد، یکی این که برخی نام‌های شهرهای سومری به گونهٔ هزوارش هستند که نشان می‌‌دهد که از زبان و خط دیگری گرفته شده و دلیل دیگر پیدا شدن اسنادی در جیرفت و شهر سوخته در شرق ایران به خط میخی آغازین است که کهن تر از خط سومری هستند.

تمدنهای باستانی آسیای غربی

بین‌النهرین، سومر، اکد، آشور، بابل

هیتی‌ها، لیدیه

ایلام، اورارتو، ماننا، ماد، هخامنشی

امپراتوری‌ها / شهرها

سومر: اوروک – اور – اریدو

کیش – لاگاش – نیپور – اکد

بابل – ایسین – کلدانی

آشور: آسور، نینوا، نوزی، نمرود

ایلامیان – اموری‌ها – شوش

هوری‌ها – میتانی

کاسی‌ها – اورارتو

گاهشماری

شاهان سومر

شاهان ایلام

شاهان آشور

شاهان بابل

شاهان ماد

شاهان هخامنشی

زبان

خط میخی

سومری – اکدی

ایلامی – هوری

اساطیر بین‌النهرین

انوما الیش

گیل گمش – مردوخ

نیبیرو

میخی هخامنشی

این نوع خط میخی که متشکل از ۵۰ علامت است. آخرین نوع خط میخی‌است که ابداع شده است (در سده‌ٔ ششم پیش از میلاد). این خط برای نوشتن کتیبه‌های هخامنشی به کار رفته است. خط میخی هخامنشی خطی نیمه الفبایی نیمه هجایی است به علاوهٔ ۸ علامت (ایدئوگرام) که برای لغات پر استفاده مثل شاه، کشور و اهورامزدا به کار می‌روند. این خط از ساده‌ترین خطوط میخی است. تنها خط میخی اوگاریتی است که از آن ساده تر است و صد در صد الفبایی است.

این خط همکنون در استاندارد یونیکد (۴٫۱) پذیرفته شده و بازه‌ای به آن اختصاص داده شده است.

ایدئوگرامها

به نظر می‌رسد اختراع ایدئوگرامها زمانی چند پس از اختراع سایر نویسه‌ها بوده است. زیرا در کتیبهٔ بیستون که از نخستین کتیبه‌هاست، علی‌رغم کمبود جا، از ایدئوگرامها ،که بسیار هم به کار می‌آمدند، استفاده نشده است.

اختراع خط میخی هخامنشی

خط میخی هخامنشی به احتمال زیاد توسط داریوش بزرگ ایجاد شده است. می‌گوییم به احتمال زیاد چون که کتیبه‌هایی از شاهان محلی (پارسی) هخامنشی (اجداد داریوش) چون آریارمنا و نیز کتیبه‌ای کوتاه منتسب به کوروش یافت شده‌اند. اما صاحب‌نظران معتقدند که این کتیبه‌ها (و لوحها) همه بعد از سلطنت داریوش نوشته شده‌اند.

رمزگشایی میخی هخامنشی و اهمیت آن در شرقشناسی

خط میخی هخامنشی به خاطر سادگی اولین نوع خط میخی بود که رمزگشایی شد. به طور خلاصه روند خوانش مجدد به صورت زیر بود. از میان شاهان هخامنشی تنها کسی که پدرش شاه نبود داریوش بود. بنابراین ابتدا کلمه‌ٔ شاه از روی تکرار به فواصل نسبتاً برابر (فلان شاه فرزند بهمان شاه فرزند …) حدس زده شد. از روی این دوقرینه نام داریوش خوانده شد و به کمک منابع یونانی و اسم شاهان هخامنشی سایر نویسه‌ها نیز خوانده شدند. گروتفند آلمانی و راولینسون بریتانیایی نقشی کلیدی در این فرایند داشتند. پژوهشگران و زبانشناسان با خواندن کتیبه‌های میخی ملاحظه‌کردند که با زبانی که شباهت بسیاری با سانسکریت (زبان باستانی هند) دارد مواجهند. سانسکریت زبانی کاملاً شناخته‌شده در آن زمان بود. به این ترتیب کتیبه‌های هخامنشی خوانده شدند.

در سال ۱۶۲۱م. سیاح ایتالیایی به نام پیترو دلاواله از کتیبه‌های تخت‌جمشید چند علامت میخی نقاشی کرد و با خود به اروپا برد و به حدس خود گفت که این خط باید از چپ به راست خوانده شود. شاردن جهانگرد فرانسوی در سال ۱۶۷۴م. یکی از کتیبه‌های ایرانی را در سیاحتنامه خود ترسیم کرد و کنت کای لوس در ۱۷۶۲ م. تصویر گلدانی از مرمر را که بر روی خود کتیبه‌هایی از سه خط میخی و یک خط مصری داشت انتشار داد و زمینه را برای تحقیق باز کرد. در سال ۱۷۶۵م. کارس تنس نی‌بور دانمارکی کتیبه‌هایی از پاسارگاد کپی برداشت و معلوم کرد که خطوط این کتیبه‌ها از سه نوع است و ساده‌ترین آنها مرکب از چهل و دو علامت می‌‌باشد. عالم دانمارکی دیگر به نام مون‌تر نوع دوم خط میخی را در سال ۱۸۰۲م. خط سیلابی یا هجایی اعلام کرد و گفت هر علامت آن نمایندهٔ یک هجاست و خط سوم نیز ایدئوگرامی است یعنی هر علامت نمایندهٔ یک مفهوم یا کلمه است. بعدها عالم مزبور گفت در جاهایی که کتیبه به سه نوع خط نوشته شده هر سه از حیث مضمون راجع به یک مطلب‌اند و هرکدام از خط‌ها متعلق به یک زبان است. به عقیدهٔ او خط اول باید متعلق به زبانی باشد که متن در ابتدا به آن زبان نوشته شده و بعد آن را به دو زبان دیگر ترجمه کرده‌اند و چون زبان اهالی پارس، که تخت‌جمشید در آن واقع است، زبان پارسی بوده پس جای اول را باید به زبان پارسی داد. پس از آن او بخواندن خط اول که ساده‌تر بود پرداخت. او با این مجاهدت‌ها توانست دو حرف را که عبارت از «آ» و «ب» باشند معلوم کند و نیز متوجه شد که چند علامت خط میخی در ایران باستان همیشه با هم و به یک ترتیب تکرار می‌شوند ولی گاه آخر این چند علامت تغییر می‌کند. در ادامهٔ تلاش‌های مون تر, محقق دیگری به نام گروت فند به این نتیجه رسید که این چند علامت که به یک ترتیب و با هم تکرار می‌شوند باید کلمه شاه باشد و کلمه‌ای که قبل از آن آمده و در دو کتیبه مختلف است اسم شاه. بالا خره بعد از مجاهدت و تلاشهای فراوان محققین راولین سن موفق شد راز کتیبهٔ بیستون داریوش اول را که با سه زبان نوشته شده بود (پارسی قدیم، ایلامی، آسوری) فاش کند. و این باعث شد تا الفبای زبان پارسی باستان معلوم شود و چهارصد واژه از این زبان بدست آمد. علامات خط میخی دوم نیز به کوشش راولین سن در سال ۱۸۵۵ م. کاملاً معلوم شد و محقق شد که زبان آن زبان ایلامی یا زبان شوشجدید است. بعد از این به خواندن خط سوم پرداختند در اینجا کار با اشکالات بسیار همراه بود زیرا این خط کمتر از دو خط دیگر جا گرفته بود. «مون تر» در ۱۸۰۲ م. گفت که بعضی علامات خط سوم شبیه علاماتی است که بر آجرهای بابل نوشته شده و از خرابه‌های این شهر قدیم بدست آمده است. بر اثر اکتشافات الیاردا و ابت تاا در نینوا ثابت گردید که خط سوم کتیبه‌های هخامنشی همان خط آسوری وبابلی است و دیگر شکی نماند که شاهان هخامنشی بعد از زبان پارسی قدیم و زبان ایلامی به خط و زبان آسور و بابل، که زبان و خط نخستین مردم متمدن آسیای پیشین بود توجه داشته و آن را بکار می‌‌برده‌اند. بر اثر کوشش صدوپنجاه‌سالهٔ این پژوهندگان ما امروزه از هر جهت به زبان و خط رایج زمان هخامنشیان آگاهیم.

نکته‌ٔ جالب توجه اینست که همان طور که گفته شد کتیبه‌ٔ بیستون و اکثر کتیبه‌های تخت جمشید (پارسه) به سه زبان ایلامی، بابلی(اکدی) و پارسی باستان نوشته شده‌اند. از این رو پس از رمز گشایی خط میخی هخامنشی، خط بابلی و پس از آن خط ایلامی(به طور ناقص) رمز گشایی شدند. باید توجه داشت که حجم لوحهای گلی و کتیبه‌ها به این دو زبان چند هزار برابر کتیبه‌های فارسی باستانی‌است. به علاوه این دوخط حتی در زمان هخامنشیان سابقه‌ای چندهزار ساله داشتند! پس باید گفت دانشهای نوین آشورشناسی و سومرشناسی و عیلام‌شناسی همه مدیون خط میخی هخامنشی‌اند.

روندی که در بالا به آن اشاره شد تا حدی گویای طنزی تاریخی ‌است. چون زبان و خط میخی هخامنشی در میان مردمان و تیره‌های گوناگون شناخته شده نبود، پادشاهان هخامنشی از دو زبان و خط دیگر نامبرده در بالا نیز استفاده می‌کردند تا عده بیشتری از مردمان امپراتوری قادر به خواندن آنها باشند. اما همین خط گمنام باعث رمزگشایی دو خط معروف آن زمان شد.


(سایت دانلود تحقیق علمی )-پایان نامه (54)


تحقیق علمی-پایان نامه (55)


دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی عنوان: بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی استاد راهنما: دکتر احمد یوسفی صادقلو نگارش: سعیده کمالی تابستان 1395 تقدیم به: همسرم که در مهربانی وصبوری بی همتاستپدرم که لحظه های نابش […]


ریسرچ های ارشد-پایان نامه (56)


جرم‌ در اصطلاح ، عملی‌ مخالف‌ با نظم‌ اجتماعی‌ یا مخالف‌ یکی‌ از ضوابط‌ و ارزش‌های‌ مشترک‌ در جامعه‌ است‌.این‌ ضوابط‌ و ارزش‌ها بر آمده‌ از افکار، عقاید و شرایط‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ آن‌ جامعه‌ است‌ و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از […]


ارشد-پایان نامه (57)


2-به نظر می رسد با توجه به تاثیرات عمیق قانون مجازات اسلامی از نظرات فقها در این زمینه برخی از مواد این قانون از اصل تساوی حقوق افراد دور مانده است 8-روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده […]


پژوهش-پایان نامه (58)


1-65-اهداف تحقیق:اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد: 1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران ----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود […]


دانلود نمونه مقاله-پایان نامه (59)


-عدم دسترسی به منابع کافی -قدیمی بودن منابع قابل دسترس اهداف کاربردی: مورد استفاده:۱-قضات.۲-وکلا۳-دانشجویان.اساتید محترم و..... فصل دوم:ادبیات و پیشینه تاریخی مبحث اول:مفهوم تجارت گفتار اول:مفهوم لغوی تجارت در لغت به معنی «خرید و فروش به قصد سود بردن» است که در قرآن این وازه بارها به کار رفته است.     در فرق مفهوم […]


Designed By Erfan Powered by Bayan